Paypal

Hvis ingen prikk vises, tilsvarer dette “tom” ladningstilstand. Nr batterinivet er fullt, vises alle tte punkter. Ved https://dllkit.com/nn/dll/mfc100 lading er ladeindikatoren kende nedenfra til den aktuelle ladetilstand. Under ladingen beveger ladeindikatoren seg raskere. Etter tilkobling av enheten, tar det omtrent 10 sekunder fr denne informasjonen vil vre tilgjengelig.

  • Søk etter saker som har en bestemt person som ansvarlig.
  • Merk at Microsoft Outlook for Mac ikke er støttet.
  • Dette betyr at du kan være sikker på at det virkelig er det korrekte nettstedet du kommuniserer med.

Tidsfrister gjelder for rapportering når du hjelper oss med å løse klager. I denne kunngjøringen om «Viktig betalings- og tjenesteinformasjon». Ved registrering av utenlandsreiser vil innenlandssatsene for kjøregodtgjørelse være tilgjengelig. Satsene for kostgodtgjørelse/diett og kjøregodtgjørelse er iht.

Ved Fakturering Ønsker Jeg Å Føre Inntekten Mot Prosjektleder Eller Kundeansvarlig I Regnskapet Er Dette Mulig?

Dette gjøres ved å gå til reiseregningsinnstillingene og huke av boksen “Bruk skattefrie diettsatser” i seksjonen “Satser”. Tripletex tillater ikke at man endrer en utgående faktura. Fakturaen må krediteres, og en ny faktura må opprettes. Fakturaen kan krediteres via “Faktura/Fakturaoversikt” eller ved å gå inn på fakturadetaljene. Hvis man kun skal kreditere deler av en faktura, kan man enten kreditere hele fakturaen og lage en ny, eller man kan opprette en ny faktura med negative beløp.

Tilgjengelige Globale Innstillinger

Gå til “Selskap/Ansatte” i hovedmenyen og klikk på “Detaljer” ved siden av den ansatte. Velg fanen “Arbeidsforhold” og sjekk at det er registrert stillingsprosent og årslønn på den ansatte i avsnittet “Arbeidsforhold”. Da må man gå inn i “Faktura/Fakturaoversikt” i hovedmenyen og klikke på fakturadetaljer på den fakturaen som skal krediteres. Så klikker man på “Kreditnota” i menyen nederst i skjermbildet. Den nye kreditnotaen vil “nulle ut” den opprinnelige fakturaen og frigjøre timer, ordrelinjer, reiseregninger og ansattutlegg som er knyttet til fakturaen.

Dette vil fremkomme som en eller flere ekstra sider til slutt i tilbudet/ordrebekreftelsen (se Handel – Salgsordrer og Handel – Tilbud). Standard “Vår ref” for nyopprettede tilbud/ordre/faktura. Hvis ikke angitt, benyttes den enkelte ansatte som “Vår ref”. Angir om ordrelinjetekst opprettet ved timeregistreringen som standard skal vises i ordrelinjer ved fakturering av timer (Timer – Fakturering). Listen over valutaer kan sorteres etter mange ulike kriterier.

Leave a Comment

Your email address will not be published.